Divendres 23 Juliol 2021

Inici / Tràmits i Seu electrònica

Tràmits i Seu electrònica

TRÀMITS

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva, a més d'oferir el servei de registre de sol·licituds presentades a les oficines municipals dins del seu horari d'obertura (de dilluns a divendres de 8 a 14 h i dijous de 16 a 18 h), ofereix la possibilitat de realitzar una gran varietat de tràmits a través de mitjans telemàtics electrònics durant les 24 hores del dia, 365 dies a l'any i sense necessitat de desplaçar-se fins a les oficines municipals.

 

Aquest servei s'ofereix a través del mòdel de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per internet, e-TRAM.

 

L'e-TRAM permet als ciutadans, a través de senzills formularis, iniciar diversos tràmits amb l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. També permet adjuntar la documentació requerida en la tramitació de la sol·licitud, així com altra documentació complementària.

 

Per a la majoria de tràmits no es requereix al sol·licitant la disposició d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), a excepció dels tràmits relacionats amb activitats i amb els drets d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació de dades de caràcter personal.

 

Consulteu aquí el CATÀLEG COMPLET DE TRÀMITS disponibles a través de l'e-TRAM.

 

Per altra banda, l'Ajuntament de Riudellots de la Selva també posa a disposició dels ciutadans la possibilitat de consultar la informació relativa a tràmits urbanístics i a tràmits d'activitats, així com descarregar-se sol·licituds, documentació a annexar, etc.

 

SEU ELECTRÒNICA

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

 

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. Per aquest motiu l'Ajuntament de Riudellots de la Selva anirà publicant progressivament els continguts de la seva Seu electrònica.

 

La seu electrònica sorgeix arran del compliment del que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Podeu accedir a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, a través del següent enllaç: www.seu-e.cat/web/riudellotsdelaselva